En Kapsamlı Türkçe Sözlük 2024

 • Faaliyet Nedir

  Faaliyet Nedir? Faaliyet, bir organizasyonun veya bireyin belirli bir amaç veya hedef doğrultusunda gerçekleştirdiği eylem veya işlemler dizisidir. Faaliyetler, bir organizasyonun veya bireyin kaynaklarını kullanarak belirli bir sonuca ulaşma çabasıdır. Faaliyetler, bir organizasyonun veya bireyin stratejik hedeflerine ulaşmak için gerçekleştirdiği eylemlerdir. Faaliyetler, bir organizasyonun veya bireyin işleyişinin temel unsurlarıdır. Faaliyetler olmadan, bir organizasyon veya birey…

 • Eşyada Aslolan Ibahadır Ifadesinin Anlamı Nedir

  Eşyada Aslolan İbahadır: Bir İnceleme Eşyada aslolan ibahadır ifadesi, eşyanın yaratılış amacının ibadet olduğunu ifade eden bir sözdür. Bu ifade, İslam dininin temel inançlarından biri olan tevhid inancına dayanmaktadır. Tevhid inancı, Allah’ın tek yaratıcı ve tek ilah olduğunu ve tüm varlıkların O’nun tarafından yaratıldığını ifade eder. Bu nedenle, eşyanın yaratılış amacı da Allah’a ibadet etmektir.…

 • Eşrefi Mahlukat Nedir

  Eşrefi Mahlukat Nedir? Eşrefi mahlukat, Arapça’da “yaratıkların en şereflisi” anlamına gelen bir terimdir. İslam dininde, insanın diğer canlılardan üstün olduğu ve Allah tarafından yaratılan en mükemmel varlık olduğu inancı vardır. Bu inanç, Kur’an’da ve Hz. Muhammed’in hadislerinde sıklıkla vurgulanmaktadır. İnsanın Eşrefi Mahlukat Olmasının Sebepleri İnsanın eşrefi mahlukat olmasının birçok nedeni vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: Akıl…

 • Eşel Mobil Sistemi Nedir

  Eşel Mobil Sistemi Eşel mobil sistemi, birden fazla hücresel baz istasyonunun aynı frekansı kullanarak aynı anda aynı alanda çalışmasına izin veren bir kablosuz iletişim sistemidir. Bu, hücresel ağların kapasitesini ve kapsama alanını artırmak için kullanılır. Eşel mobil sistemleri, hücresel ağların ilk günlerinden beri kullanılmaktadır. Ancak, son yıllarda, akıllı telefonların ve diğer mobil cihazların artan kullanımıyla…

 • Eş Anlamlı Kelimeler Nedir

  Eş Anlamlı Kelimeler Eş anlamlı kelimeler, aynı veya benzer anlamı taşıyan kelimelerdir. Bir kelimenin eş anlamlısı, o kelimenin yerine kullanılabilir ve aynı anlamı ifade eder. Eş anlamlı kelimeler, cümlelere çeşitlilik kazandırmak ve daha akıcı bir dil kullanmak için kullanılır. Eş anlamlı kelimeler, genellikle aynı kökten türemiş kelimelerdir. Örneğin, “gitmek” kelimesinin eş anlamlıları “yürümek”, “koşmak”, “seyretmek”…

 • Eş Anlam Nedir

  Eş Anlam Nedir? Eş anlam, iki veya daha fazla kelimenin aynı veya benzer anlama gelmesidir. Eş anlamlı kelimeler, cümle içinde birbirinin yerine kullanılabilir ve aynı anlamı ifade eder. Eş anlamlılık, dilin zenginliğini ve çeşitliliğini artıran önemli bir özelliktir. Eş Anlamlılığın Türleri Eş anlamlılık, iki ana türde sınıflandırılabilir: Tam eş anlamlılık: Tam eş anlamlı kelimeler, her…

 • Eğitsel Oyun Nedir

  Eğitsel Oyun Nedir? Eğitsel oyun, öğrenmeyi eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmek için tasarlanmış bir oyundur. Eğitsel oyunlar, çocukların belirli becerileri öğrenmelerine veya belirli bilgileri edinmelerine yardımcı olmak için kullanılabilir. Eğitsel oyunlar, çocukların dikkatini çekmek ve onları öğrenmeye teşvik etmek için genellikle renkli grafikler, ses efektleri ve animasyonlar içerir. Eğitsel Oyunların Faydaları Eğitsel oyunlar, çocukların…

 • Eğitim Teknolojisi Nedir

  Eğitim Teknolojisi Nedir? Eğitim teknolojisi, eğitim süreçlerini iyileştirmek için teknolojiyi kullanma bilimidir. Eğitim teknolojisi uzmanları, öğrenme süreçlerini analiz eder, eğitim materyalleri ve araçları geliştirir ve eğitim ortamlarını tasarlar. Eğitim teknolojisi, eğitim alanında birçok farklı şekilde kullanılır. Örneğin, eğitim teknolojisi uzmanları: Öğrencilerin öğrenmelerini desteklemek için etkileşimli ders materyalleri ve araçları geliştirir. Öğretmenlerin derslerini daha etkili bir…

 • Ezbırçime Nedir

  Ezbercime Nedir? Ezbercime, öğrencilerin bilgiyi ezberlemesini ve hatırlamasını vurgulayan bir eğitim yöntemidir. Bu yöntemde, öğrencilere bilgi doğrudan verilir ve öğrencilerin bu bilgiyi ezberlemesi beklenir. Ezbercime, genellikle sınavlarda başarılı olmak için kullanılan bir yöntemdir. Ancak, bu yöntemin öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmesine yardımcı olmadığı bilinmektedir. Ezbercimenin Özellikleri Öğrencilerin bilgiyi ezberlemesini ve hatırlamasını vurgular.…

 • Eyt Nedir Kimleri Kapsar

  EYT Nedir? EYT, Emeklilikte Yaşa Takılanlar anlamına gelir. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olarak çalışmaya başlayan ve 3600 prim gününü dolduran ancak yaş şartı nedeniyle emekli olamayan kişileri kapsar. EYT’nin Kapsamı EYT, 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olarak çalışmaya başlayan ve 3600 prim gününü dolduran ancak yaş şartı nedeniyle emekli olamayan kişileri kapsar. Bu kişiler,…

Talep ve şikayetleriniz için