İçeriğe geç

Meşruiyet Nedir?

Meşruiyet Nedir?

Meşruiyet, bir siyasi sistemin, kurumun veya bireyin, yönettiği veya yönettiği kişiler tarafından kabul görmüş ve onaylanmış olması durumudur. Meşruiyet, bir siyasi sistemin istikrarının ve devamlılığının temel unsurlarından biridir. Meşruiyete sahip bir sistem, yönetilenler tarafından kabul görüldüğü için daha az çatışma ve daha fazla işbirliği ile yönetilebilir.

Meşruiyetin Kaynakları

Meşruiyetin kaynakları, farklı düşünürler tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bazı düşünürler, meşruiyetin, bir sistemin yasalara veya kurallara uygun olmasından kaynaklandığını savunurlar. Bu görüşe göre, yönetilenler, bir sistemin yasalara uygun olduğuna inandıkları sürece, o sistemi meşru olarak kabul ederler.

Diğer düşünürler ise, meşruiyetin, bir sistemin toplumun değerlerine ve inançlarına uygun olmasından kaynaklandığını savunurlar. Bu görüşe göre, yönetilenler, bir sistemin kendi değerlerine ve inançlarına uygun olduğuna inandıkları sürece, o sistemi meşru olarak kabul ederler.

Meşruiyetin kaynakları, aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Yasal meşruiyet: Bir sistemin yasalara veya kurallara uygun olmasından kaynaklanan meşruiyettir.
 • Normatif meşruiyet: Bir sistemin toplumun değerlerine ve inançlarına uygun olmasından kaynaklanan meşruiyettir.
 • Rasyonel meşruiyet: Bir sistemin verimli ve etkili olmasından kaynaklanan meşruiyettir.

Meşruiyetin Önemi

Meşruiyet, bir siyasi sistemin istikrarının ve devamlılığının temel unsurlarından biridir. Meşruiyete sahip bir sistem, yönetilenler tarafından kabul görüldüğü için daha az çatışma ve daha fazla işbirliği ile yönetilebilir.

Meşruiyet, aşağıdaki gibi bir dizi fayda sağlar:

 • Stabilite: Meşruiyet, bir sistemin istikrarını sağlar. Meşruiyete sahip bir sistem, yönetilenler tarafından kabul görüldüğü için, yönetilenler tarafından daha az sorgulanmaya ve daha az tehdit edilmeye meyillidir. Bu da sistemin istikrarını ve devamlılığını sağlar.
 • Etkinlik: Meşruiyet, bir sistemin etkinliğini sağlar. Meşruiyete sahip bir sistem, yönetilenler tarafından kabul görüldüğü için, yönetilenler tarafından daha fazla destek görmeye ve daha fazla işbirliği görmeye meyillidir. Bu da sistemin daha verimli ve etkili bir şekilde işlemesini sağlar.
 • Demokrasi: Meşruiyet, demokrasinin temelini oluşturur. Demokrasi, yönetenlerin yönetilenlerin onayıyla seçildiği bir yönetim biçimidir. Bu nedenle, demokrasinin işleyebilmesi için yönetilenlerin yönetenlere onay vermesi gerekir. Meşruiyet, yönetilenlerin yönetenlere onay vermesinin temelini oluşturur.

Meşruiyetin Kaybı

Meşruiyet, çeşitli faktörlerden dolayı kaybedilebilir. Bu faktörler, aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Yasa dışı veya adil olmayan uygulamalar: Bir sistemin yasa dışı veya adil olmayan uygulamalara başvurması, meşruiyetini kaybetmesine neden olabilir.
 • Yöneticilerin beceriksizliği veya başarısızlığı: Bir sistemin yöneticilerinin beceriksiz veya başarısız olması, meşruiyetini kaybetmesine neden olabilir.
 • Ekonomik krizler veya toplumsal sorunlar: Ekonomik krizler veya toplumsal sorunlar, bir sistemin meşruiyetini kaybetmesine neden olabilir.

Meşruiyetini kaybeden bir sistem, yönetilenler tarafından daha fazla sorgulanmaya ve daha fazla tehdit edilmeye başlar. Bu da sistemin istikrarını ve devamlılığını tehlikeye atabilir.

Meşruiyeti Artırmanın Yolları

Meşruiyeti artırmak için, bir sistemin aşağıdaki önlemleri alması gerekir:

 • Yasaların ve kuralların adaletli ve eşit bir şekilde uygulanması: Bir sistemin yasaların ve kuralların adaletli ve eşit bir şekilde uygulanması, meşruiyetini artırmaya yardımcı olur.
 • Yöneticilerin becerikli ve başarılı olması: Bir sistemin yöneticilerinin becerikli ve başarılı olması, meşruiyetini artırmaya yardımcı olur.
 • Ekonomik krizlerin ve toplumsal sorunların çözülmesi: Ekonomik krizlerin ve toplumsal sorunların çözülmesi, bir sistemin meşruiyetini artırmaya yardımcı olur.

**Sonuç olarak, meşruiyet, bir siyasi sistemin istikrarının ve devamlılığının temel unsurlarından biridir. Meşruiyeti artırmak için, bir sistemin yasaların ve kuralların adaletli ve eşit bir şekilde uygulanması, yöneticilerin becerikli ve başarılı olması ve ekonomik krizlerin ve toplumsal sorunların çözülmesi gibi önlemler

Join the conversation

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir