İçeriğe geç

Nesir Nedir?

Nesir Nedir?

Nesir, edebiyatta şiir dışında kalan tüm yazı türlerini kapsayan bir anlatım biçimidir. Arapça kökenli olan “nesir” sözcüğü, “yayma, dağıtma, saçılma” anlamına gelir. Nesirde, şiirdeki gibi kafiye, vezin gibi kurallara bağlı kalınmaz. Düz ve serbest bir anlatım biçimi kullanılır.

Nesir, günlük hayatta da sıklıkla kullanılan bir anlatım biçimidir. Gazete, dergi, kitap, mektup, makale, rapor, sözleşme gibi yazılı metinlerin çoğu nesir türündedir. Nesir, edebiyat alanında da önemli bir yere sahiptir. Roman, hikâye, tiyatro, deneme, eleştiri gibi edebî türlerin hepsi nesir türündedir.

Nesir ve Şiir Arasındaki Farklar

Nesir ile şiir arasındaki en temel fark, şiirde kafiye ve vezin gibi kurallara bağlı kalınırken, nesirde bu kurallara bağlı kalınmamasıdır. Şiirde, kelimelerin sonlarında ses benzerliği veya ses uyumu sağlanarak kafiye oluşturulur. Vezin ise, şiirde kelimelerin hece sayısı ve sıralanışıdır. Nesirde ise bu kurallara bağlı kalınmaz. Düz ve serbest bir anlatım biçimi kullanılır.

Nesir ile şiir arasındaki diğer farklar şunlardır:

 • Şiirde, duygu ve düşünceler daha yoğun bir şekilde ifade edilirken, nesirde daha çok bilgi ve düşünce aktarımı amaçlanır.
 • Şiirde, hayal gücü ve yaratıcılık daha ön plandayken, nesirde daha çok gerçekçilik ve nesnellik ön plandadır.
 • Şiirde, daha çok estetik ve sanatsal değerler ön plandayken, nesirde daha çok işlevsellik ve bilgilendirme ön plandadır.

Nesir Türleri

Nesir, farklı türlere ayrılabilir. Bu türlerin bazıları şunlardır:

 • Gazete yazıları: Haber, makale, köşe yazısı, röportaj gibi türleri kapsar.
 • Dergi yazıları: Makale, deneme, eleştiri, inceleme gibi türleri kapsar.
 • Kitaplar: Roman, hikâye, tiyatro, şiir, deneme, eleştiri, inceleme gibi türleri kapsar.
 • Resmi yazılar: Mevzuat, sözleşme, rapor, dilekçe gibi türleri kapsar.
 • Öğrencilik yazıları: Tez, proje, makale, deneme gibi türleri kapsar.

Nesirde Anlatım Teknikleri

Nesirde, anlatım teknikleri kullanılarak düşünceler daha etkili bir şekilde ifade edilebilir. Bu tekniklerden bazıları şunlardır:

 • Tanım: Bir kavramı, nesneyi veya kişiyi özellikleriyle anlatmaktır.
 • Örneklendirme: Bir düşünceyi veya iddiayı desteklemek için örnekler vermektir.
 • Karşılaştırma: İki kavram veya nesneyi benzerlikleri ve farklılıkları açısından karşılaştırmaktır.
 • Tanımlama: Bir kavram veya nesnenin özelliklerini sıralamaktır.
 • Açıklama: Bir kavramı veya düşünceyi daha anlaşılır hale getirmek için açıklama yapmaktır.
 • Sorgulama: Bir düşünceyi veya iddiayı desteklemek için sorular sormaktır.
 • Kanıtlama: Bir düşünceyi veya iddiayı desteklemek için kanıtlar sunmaktır.

Nesirde Düşünceyi Etkili İfade Etmek İçin İpuçları

Nesirde düşünceyi etkili bir şekilde ifade etmek için şu ipuçlarını takip etmek faydalı olabilir:

 • Konuyu iyi bir şekilde araştırın ve anlayın.
 • Konuyu açık, anlaşılır ve özlü bir şekilde ifade edin.
 • Anlatı tekniğini doğru seçin.
 • Dil ve üslubu konuya ve hedef kitleye uygun kullanın.
 • Düşüncenizi desteklemek için kanıtlar kullanın.

Nesir, edebiyat ve günlük hayatta önemli bir yere sahip olan bir anlatım biçimidir. Nesirde anlatım tekniklerini kullanarak düşünceleri daha etkili bir şekilde ifade etmek mümkündür.

Join the conversation

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir