Norm Nedir?

Norm nedir?

Norm, belirli bir bağlamda nasıl davranılması gerektiğini belirleyen kurallar veya ilkeler bütünüdür. Normlar, toplumların, grupların, kurumların veya bireylerin davranışlarını yönlendirir.

Normlar, yazılı veya yazısız olabilir. Yazılı normlar, kanunlar, yönetmelikler, sözleşmeler gibi belgelerde yer alır. Yazısız normlar ise, gelenekler, görenekler, ahlak kuralları gibi sözlü veya yazılı olarak aktarılan kurallardır.

Normlar, toplumların işleyişi ve düzeni için gereklidir. Normlar, bireylerin davranışlarını kontrol ederek, toplumun bir arada yaşamasını sağlar. Normlar, aynı zamanda toplumların değerlerini ve kültürünü yansıtır.

Normların işlevleri

Normlar, toplumların işleyişi ve düzeni için aşağıdaki işlevleri yerine getirir:

 • Düzenleme: Normlar, bireylerin davranışlarını düzenleyerek, toplumun bir arada yaşamasını sağlar. Örneğin, trafik kuralları, sürücülerin davranışlarını düzenleyerek, trafik güvenliğini sağlar.
 • Kontrol: Normlar, bireylerin davranışlarını kontrol ederek, toplumun düzenini korur. Örneğin, ceza kanunları, suç işleyen bireylerin davranışlarını kontrol ederek, toplumda suç oranını düşürmeyi amaçlar.
 • Değerlendirme: Normlar, bireylerin davranışlarını değerlendirerek, toplumda kabul gören veya kabul görmeyen davranışları belirler. Örneğin, ahlak kuralları, bireylerin davranışlarını değerlendirerek, iyilik ve kötülüğü ayırt etmeyi sağlar.

Normların sınıflandırılması

Normlar, farklı kriterlere göre sınıflandırılabilir.

Yazılı/yazısız normlar

Normlar, yazılı veya yazısız olabilir. Yazılı normlar, kanunlar, yönetmelikler, sözleşmeler gibi belgelerde yer alır. Yazısız normlar ise, gelenekler, görenekler, ahlak kuralları gibi sözlü veya yazılı olarak aktarılan kurallardır.

Formel/informal normlar

Normlar, formal veya informal olabilir. Formal normlar, toplum tarafından kabul edilmiş ve uygulanan kurallardır. Örneğin, trafik kuralları, formal normlara örnektir. Informal normlar ise, toplum tarafından kabul edilmiş olsa da, yazılı olarak belirlenmemiş kurallardır. Örneğin, nezaket kuralları, informal normlara örnektir.

Tek taraflı/çift taraflı normlar

Normlar, tek taraflı veya çift taraflı olabilir. Tek taraflı normlar, bir tarafa yönelik kurallardır. Örneğin, trafik kuralları, sürücülere yönelik tek taraflı normlara örnektir. Çift taraflı normlar ise, her iki tarafa da yönelik kurallardır. Örneğin, evlilik kuralları, çift taraflı normlara örnektir.

Normların toplumsal etkileri

Normlar, toplumların işleyişi ve düzeni için gereklidir. Normlar, aşağıdaki toplumsal etkileri gösterir:

 • Bir arada yaşamayı sağlar: Normlar, bireylerin davranışlarını düzenleyerek, toplumun bir arada yaşamasını sağlar.
 • Toplumsal düzeni korur: Normlar, bireylerin davranışlarını kontrol ederek, toplumda düzeni korur.
 • Toplumsal değerleri yansıtır: Normlar, toplumların değerlerini ve kültürünü yansıtır.

Normların değişimi

Normlar, zaman içinde değişebilir. Normların değişimi, aşağıdaki faktörlerden kaynaklanabilir:

 • Toplumsal değişim: Toplumsal değişimler, normların değişimine neden olabilir. Örneğin, sanayileşmenin yaygınlaşması, çalışma saatleri ve izin süreleri gibi normlarda değişime neden olmuştur.
 • Teknolojik gelişmeler: Teknolojik gelişmeler, normların değişimine neden olabilir. Örneğin, internetin yaygınlaşması, iletişim ve bilgi paylaşımı normlarında değişime neden olmuştur.
 • Kültürel değişimler: Kültürel değişimler, normların değişimine neden olabilir. Örneğin, göç ve küreselleşme, farklı kültürlerin etkileşime girmesiyle normların değişimine neden olabilir.

Sonuç olarak, normlar, toplumların işleyişi ve düzeni için gerekli olan kurallar ve ilkeler bütünüdür. Normlar, yazılı veya yazısız olabilir. Normlar, formal veya informal olabilir. Normlar, tek taraflı veya çift taraflı olabilir. Normlar, zaman içinde değişebilir.

Normların önemi

Normlar, toplumların işleyişi ve düzeni için gereklidir. Normlar, aşağıdaki nedenlerden dolayı önemlidir:

 • Bir arada yaşamayı sağlar: Normlar, bireylerin davranışlarını düzenleyerek, toplumun bir arada yaşamasını sağlar. Örneğin, trafik kuralları, sürücülerin davranışlarını düzenleyerek, trafik güvenliğini sağlar.
 • Toplumsal düzeni korur: Normlar, bireylerin davranışlarını kontrol ederek, toplumda düzeni korur. Örneğin, ceza kanunları,

Yayımlandı

kategorisi