İçeriğe geç

Üvvet Nedir?

Nübüvvet Nedir?

Nübüvvet, Allah’tan vahiy yoluyla gelen bilgiler ve emirleri tebliğ etmek, insanları hak dine çağırmakla görevli olan yüksek vasıflı kimselere verilen isimdir. Nübüvvet, Allah ile insanlar arasında bir köprü görevi görür. Peygamberler, Allah’ın insanlara gönderdiği mesajları insanlara iletmekle görevlidirler.

Nübüvvetin Tanımı

Nübüvvet kelimesi, Arapça “nübuv” kökünden gelir. “Nübuv”, “haber vermek, bildirmek” anlamına gelir. Nübüvvet, bu kökten türeyen ve “haber getiren, bildiren” anlamına gelen bir isimdir.

Nübüvvet, İslam’da önemli bir kavramdır. İslam inancına göre, Allah, insanlara doğru yolu göstermek için peygamberler göndermiştir. Peygamberler, Allah’tan vahiy yoluyla gelen bilgiler ve emirleri insanlara iletirler. Bu bilgiler ve emirler, Kur’an-ı Kerim’de yer almaktadır.

Nübüvvetin Amacı

Nübüvvetin amacı, insanları doğru yola iletmektir. Peygamberler, insanlara Allah’ın varlığını, birliğini, adaletini ve emirlerini öğretirler. Peygamberler, insanları kötülüklerden uzak tutmaya ve iyiliklere yönlendirmeye çalışırlar.

Nübüvvetin amacı, aynı zamanda, insanları dünya ve ahiret saadetine kavuşturmaktır. Peygamberler, insanlara dünya ve ahiretteki mutluluğun yollarını gösterirler.

Nübüvvetin Şartları

Peygamber olmak için bazı şartlar vardır. Bu şartlar şunlardır:

 • Akıllı olmak: Peygamber, akıllı olmalıdır. Akıllı olmayan bir kimse, Allah’ın emirlerini ve yasaklarını anlayamaz.
 • Ergen olmak: Peygamber, ergen olmalıdır. Ergen olmayan bir kimse, Allah’tan vahiy alamaz.
 • Erkek olmak: İslam inancına göre, peygamber erkektir. Kadın peygamber yoktur.
 • Doğru sözlü olmak: Peygamber, doğru sözlü olmalıdır. Yalan söyleyen bir kimse, Allah’tan vahiy alamaz.
 • Güzel ahlak sahibi olmak: Peygamber, güzel ahlak sahibi olmalıdır. Kötü ahlaklı bir kimse, Allah’ın elçisi olamaz.

Nübüvvetin Çeşitleri

Nübüvvet, iki çeşittir:

 • İlham: İlham, Allah’ın kalplere ilham etmesidir. İlham yoluyla gelen bilgiler, vahiy kadar açık ve kesin değildir.
 • Vahiy: Vahiy, Allah’ın peygamberlere melekler aracılığıyla ilettiği bilgilerdir. Vahiy yoluyla gelen bilgiler, kesin ve açıktır.

İslam’da Nübüvvet

İslam inancına göre, Allah, insanlara doğru yolu göstermek için peygamberler göndermiştir. İslam’da kabul edilen peygamberler şunlardır:

 • Hz. Âdem
 • Hz. İdris
 • Hz. Nuh
 • Hz. Hud
 • Hz. Salih
 • Hz. İbrahim
 • Hz. Lut
 • Hz. İsmail
 • Hz. İshak
 • Hz. Yakup
 • Hz. Yusuf
 • Hz. Şuayb
 • Hz. Musa
 • Hz. Harun
 • Hz. Davut
 • Hz. Süleyman
 • Hz. İlyas
 • Hz. Elyasa
 • Hz. Yunus
 • Hz. Zekeriya
 • Hz. Yahya
 • Hz. İsa

Bu peygamberlerden Hz. Muhammed, son peygamberdir. Hz. Muhammed’in peygamberliği, İslam’da kesin olarak kabul edilmiştir.

Nübüvvet ve Mucize

Peygamberlerin peygamberliklerinin bir delili de mucizeleridir. Mucize, Allah’ın peygamberlere verdiği, insan gücüyle yapılamayan olağanüstü olaylardır. Mucizeler, peygamberlerin peygamberliğini ispatlamak için Allah tarafından yaratılır.

Hz. Muhammed’in mucizelerinden bazıları şunlardır:

 • Alak Suresi’nin ilk beş ayetinin inmesi: Hz. Muhammed, Hira Mağarası’nda iken, Cebrail meleği tarafından Alak Suresi’nin ilk beş ayeti kendisine indirilmiştir. Bu olay, Hz.nüb

Join the conversation

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir